Hlavními předměty činnosti společnosti CANO CONSULTING s.r.o. kromě provádění veřejných dražeb a realitní činnosti je poskytování poradenství daňového, ekonomického, poradenství při likvidaci firem a firem v konkurzním řízení, krizové řízení a likvidace firem, vedení účetnictví.

Působnost společnosti je zabezpečována pracovištěm v Ostravě a kontaktním místem v Brně. Svou činnost provádíme především v regionu Moravy a Slezska, ale jsme schopni nabízené služby zabezpečit po celém území ČR. Jelikož několik let poskytujeme služby správcům konkurzních podstat a likvidátorům firem, doplnili jsme v roce 2000 své služby o provádění veřejných dražeb dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

Jsme mladou, ale dynamicky se rozvíjející společností se stabilním finančním zázemím, která je schopna splnit veškeré požadavky našich náročných klientů. Preferujeme dlouhodobý efekt v budoucnu. Je pro nás přednější zaujmout silnou pozici na trhu před dosažením okamžitého nebo krátkodobého zisku. Této naší strategii odpovídají i naše ceny a možnost variabilních podmínek. O kvalitě a operativnosti našich služeb svědčí úspěšné výsledky naší dosavadní činnosti. Spolupracujeme se specialisty různých oborů a činností, což nám umožňuje uspokojit náročné požadavky našich klientů, a také popř. poskytnout kontakt pro sjednání samostatné obchodní transakce.

Pro naše klienty zajišťujeme také zprostředkování služeb jiných subjektů (za určitých okolností také služby konkurenčních firem).

Jsme ochotni spolupracovat s firmami, jež mají stejné či obdobné předměty podnikání.

Věříme, že Vás naše prezentace zaujme a osobně se přesvědčíte o kvalitě a solidnosti námi poskytovaných služeb. Jistě Vás potěší naše vstřícnost a ochota, kterou u nás vždy naleznete.

S úctou

Stanislava Bednaříková

jednatel společnosti